Om oss

EX-Pro Sverige AB bildades 2013 av oss två “gamla gubbar”. Efter många år inom branschen ville vi prova en ny sida. Vår idé var och är fortfarande att verka för en lägre energianvändning som i sin tur bidrar till en bättre utemiljö men detta utan att göra avkall på vårt önskade inomhusklimat.

Detta kräver en gedigen kunskap om naturlagar samt hur olika delarna i en ventilationsanläggning, kylmaskin, värmepump, och ett styrsystem fungerar tillsammans på bästa sätt. Många experter finns idag inom respektive gren men det är väldigt få som har den övergripande kunskapen och kan se resultatet av dominoeffekten efter varje liten förändring i inomhusklimatets ekosystemet.

För att olika delar i en byggnad skall kunna samverka krävs kommunikation mellan dessa. Genom åren har vi skaffat oss en gedigen kunskap även här. Det må vara så att man på papperet har det bästa ventilationsaggregatet eller bästa värmepumpen eller bästa styrutrustningen, men ändå får vi varken en energisnål anläggning eller ett bra inomhusklimat på grund av att man inte ser helheten och hur de olika delarna påverkar varandra.

Vår målsättning är att ha koll på vad som händer på utvecklingsfronten inom respektive område och också hur det påverkar miljön, energianvändningen, och eventuellt inomhusklimat. Men det är inte hela sanningen. Vi tittar även på vad som händer runt omkring dessa delar och hur konstruktionen kan förändras med avseende på byggmaterial och dess egenskaper då detta påverkar den totala lösningen.

Kunskap

Världen utvecklas ständigt och det krävs både en viss nyfikenhet och förmåga att ta in ny kunskap. Vi hjälper dig gärna och ger dig råd i denna kunskapens djungel. Kontakta oss så lovar vi att på bästa sätt ge dig en bra bas att stå på för att kunna göra rätt val.

Utbildningar

För att ha en bra bas att stå på krävs kunskap. “Nyfikenheten är kunskapens moder” är ett passande uttryck av den amerikanska fysikern och filosofen Debasish Mridha. Att vara nyfiken är en förutsättning för att ta lärdom. Här kan vi dock inte stå till tjänst med nyfikenhet men om du är nyfiken på kunskap så kan vi stå till tjänst med olika utbildningar.

Utbildningar

Kunskap är färskvara, därför gäller det att alltid vara uppdaterad.
Vår ambition är att våra utbildningar alltid skall innehålla den mest aktuella informationen.

Kylteknik

Kylteknik grundutbildning lär dig kyl- och värmepumpsteknikens grunder. Vi guidar dig igenom kylkretsen och dess ingående komponenter och förklarar hur alla delar fungerar.

Vi tittar dessutom på hur valda lösningar, ingående komponenter och faktiskt drift påverkar energieffektiviteten. Efter kursen vet du hur en kylmaskin eller värmepump fungerar och förstår kanske varför den inte fungerar när den borde det.

Kommunikation

Kommunikationskunskap syftar till att ge dig en bra grund att stå på när det gäller kommunikation inom fastighetsautomation.

Här får du lära dig lite olika begrepp och vad dom egentligen betyder samt vilka viktiga bitar man inte får missa när man skall bygga nätverk och utbyta information mellan olika system.

Akustik

Akustikutbildning går igenom terminologin inom akustik. Du kommer också att få lära dig hur man räknar sig från en fläkt till ett rum via ingående komponenters insats-dämpningar eller ljudalstringar.

Vilken ljudeffektnivå kan vi förvänta oss och hur gör vi om vi inte når dit? Vi går även igenom en del mätteknik och skillnader i olika fabrikats redovisning.

Talangerna bakom allt

Torvald Gunnarsson

+46 (0)70 514 54 03

Teknisk guru eller allvetare. Epiteten är många. Torvald har en gedigen teknisk bakgrund och en nyfikenhet på forskning och teknik. Under sina sista 13 år på Swegon var Torvald en länk mellan marknaden och utvecklings-avdelningarna. Flera av Torvalds idéer är i dag bransch-standard. Hans stora kunskaper på detaljnivå om vad som påverkar helheten gör honom unik.

Hans Klintin

+46 (0)73 050 09 55

Företagets VD med stor erfarenhet från servicesektorn. Hans började själv på ett fabriksgolv och har genom åren jobbat sig upp inom olika delar av branschen med stor erfarenhet från värmepannor, renrum, mätinstrument, kyla, ventilationsaggregat osv. Vidare har han även erfarenhet som både servicechef och projektledare inom El, VVS, Kyla och Ventilation. Hans arbetsuppgifter, förutom att vara VD, är just projektledning och rådgivning samt även viss utbildning.

“Allt skall göras så enkelt som möjligt, men inte enklare.”

“Jag har inga speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken.”

“Den som aldrig har gjort ett misstag har aldrig prövat något nytt.”

Albert Einstein